Časopis STEMologija - za sve ljubitelje nauke!

Neka vaše ideje postanu deo stručnog časopisa o primeni STEM pristupa učenju!

Šta je ideja našeg STEM časopisa?

  • Želimo da STEM multidisciplinarni model rada dođe u svaku učionicu i vrtić, i pomogne svakom učeniku da spozna nauku kroz eksperimente, aktivnosti i rad na konkretnim izazovima.
  • Želimo da praktičan rad postane obavezan deo svakog procesa poučavanja!
  • Želimo da naši učenici zavole biologiju, hemiju, fiziku, matematiku, informatiku, inženjerstvo.
  • Želimo da stvaramo stvaraoce!

Želite da nam se pridružite? Dobro nam došli!

Mogućnost slanja radova imaju sve kolege iz Srbije i regiona. Bilo da ste vaspitač, učitelj, nastavnik prirodnih ili društvenih nauka, želite promene u svom pristupu podučavanja i sviđa vam se STEM pristup - na pravom ste mestu! 

Šta je važno da znate?

Otkrijte bitne pojedinosti važne za autore i saradnike časopisa.

Da li se objava rada / radova plaća?

Ne! Objava radova je u potpunosti besplatna.

Kolika je maksimalna dužina rada / radova?

Nema ograničenja! Važno je da prilikom pisanja koristite stil Times New Roman, font 12, naslovi 14, poravnanje teksta obostrano, prored 1,5.

Da li uz tekst možete staviti i druge elemente?

Da. Možete ubaciti razne slike, grafikone, tabele, sheme, mape uma, i linkove.

Da li uz rad dostavljate i svoju biografiju?

Da! Uz rad obavezno je dostaviti i svoju biografiju napisanu u trećem licu jednine. Maksimalna dužina biografije je 400 reči. Možete je pridružiti radu ili poslati odvojeno.

Biografija treba da sadrži vaše ime i prezime, zvanje, zanimanje, mesto rada (škola, organizacija, fakultet...). Fokus u biografiji stavite na uspehe koji su u vezi sa temom rada.

Koji stil referenciranja je potrebno koristiti?

Prilikom pripreme rada potrebno je poštovati APA stil referenciranja.

Koje celine / poglavlja rad treba da ima?

(Apstrakt), uvod, poglavlja (opis eksperimenta - korelacija kojih predmeta, način realizacije, naučna podloga eksperimenta), rezultati, diskusija, zaključak (efekti eksperimenta - kako ste ih utvrdili i merili).

Na kom jeziku je moguće pisati rad / radove?

Rad možete pisati na zvaničnom jeziku vaše države ili srpskom jeziku.

Da li se proverava originalnost rada / radova?

Da. Tim Obrazovnog centra STEM poseduje sistem za plagijat kontrolu i svaki dostavljeni rad se analizira. Ukoliko se ipak pojave neki poklapajući segmenti teksta, imate našu punu podršku da to izmenite. Sigurni smo da toga neće biti, jer je svaka učionica drugačija, kao i učenici, ali i vi - nastavnici!

Da li po objavi rada / radova dobijate potvrdu?

Da! Sve kolege čiji se radovi nađu u STEMologija časopisu dobiće potvrdu da je njihov autorski materijal deo zvanične publikacije. Potvrda o objavi rada je važna stavka za napredak u zvanju!

Da li rad / radovi mogu imati više autora?

Da, naravno! Jedan rad može imati više autora.

Kako pisati skraćenice u radu / radovima?

Prilikom isticanja skraćenica važno je koristiti zvanične skraćenice iz Međunarodnog sistema mera (SI) - kg, m, °C...

Da li jedan autor može poslati više radova?

Jedan autor može poslati i više radova. Takođe, u okviru rada može biti i više autora / koautora.

Potrebna vam je pomoć oko pripreme rada?

Časopis kreiramo zajedno zato uvek imate bezrezervnu pomoć celokupnog tima Obrazovnog centra STEM. Bilo da niste sigurni šta da predstavite ili kako da nazovete rad, ili kako da predstavite svoje aktivnosti - pišite nam! 

Časopis se izdaje jednom godišnje! To znači da imate sasvim dovoljno vremena da nam se pridružite!

STEM u učionici, a u vašoj biografiji rad u STEM časopisu!

Ovo je jedinstvena prilika da vaši uspešno realizovani eksperimenti budu deo naše međunarodne zbirke dobrih primera nastavničke prakse, koju ćemo objaviti u onlajn časopisu koji izdaje Obrazovni centar STEM, a koji ima zvaničan ISSN broj publikacije izdat od strane Narodne biblioteke Srbije.

Reč je o prvom stručnom STEM časopisu pokrenutom u našem regionu, koji će pored teorijskih znanja, sadržati i uspešne primere nastavničke prakse - vaše prakse!

PRIDRUŽITE SE STEM MREŽI

Više od 15.000 nastavnika deo je mreže Obrazovnog centra STEM. Čekamo i vas!

Najveća vrednost časopisa STEMologija

Proaktivni učenici

Voljni da uče, rade i eksperimentišu!

Zadovoljni nastavnici

Kreatori podsticajnog okruženja!

Zanimljiva nastava

Puno eksperimentalnih aktivnosti!

Kako da se pridružite autorima STEMologije?

Lako! Sve što treba da uradite je da popunite upitnik i pošaljete nam svoj pripremljen i sređen rad.
Da bi bio dobar učitelj, moraš i sam stalno učiti. – Džordž Čampan